Baskı Teknikleri
60
GRAVÜR
Bir çukur baskı tekniği olan gravür 1500’lerde
ortaya çıktı. Bu teknikte desen metal plakaya
doğrudan oyulmaz; aside dayanıklı bir vernik
plaka yüzeyine sürüldükten sonra sivri uçlu
oyma kalemleriyle çizilir. Daha sonra asit
küvetine yatırılan plakadaki oyulmuş yerler
asit yardımıyla çökertilir. Asit banyosu sonrası
plakadaki vernik temizlenir, diğer çukur baskı
tekniklerinde olduğu gibi yüzeye mürekkep
sürülüp baskı gerçekleştirilir.
ÇELİK GRAVÜR
Bakır gravürden farklı olarak
neredeyse sınırsız baskı imkanı veren
çelik baskı 1820 yılında bulunmuş
olan bir çukur baskı tekniğidir. Çelik
gravürde iki kalıp kullanılır, üzerine
desenin oyulduğu ana kalıp ve baskı
esnasında kağıdı ana kalıba sıkıştıran
karşı kalıp. Baskı mürekkebinin
üzerine desenin oyulduğu ana kalıba
sürülmesinden sonra fazla mürekkep
silinir, böylece mürekkep yalnızca çukur
yerlerde kalır. Bu kalıbın üzerine kağıt
yatırılıdıktan sonra çok büyük bir güçle
karşı kalıp kağıdı ana kalıptaki çukurlara
iter. Böylelikle çukur alanlardaki boya
tamamıyle kağıda geçer.
Çelik baskı, 1862.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...118