Baskı Teknikleri
59
BAKIR GRAVÜR
Bir çukur baskı tekniğidir. 1450’lerde ortaya
çıkmış bu teknikte desen, değişik uçlu oyma
kalemleriyle bakır bir levhaya oyulur. Desenin
koyu lekeleri paralel veya çapraz oyulmuş
hatlarla elde edilir. Desen tamamlandıktan
sonra yüzeye sürülüp oyulmuş alanlara dolan
baskı mürekkebinin fazlalığı dikkatlice bakırın
yüzeyinden silinir. Mürekkep yalnızca oyulmuş
alan ve çizgilerde kalır. Baskı sırasında bakır
levhaya yatırılan nemli kağıt oyulmuş alanlarda
kalan mürekkebi emer. Bakırın yumuşak
yapısından dolayı levha yalnızca birkaç yüz adet
baskı için kullanılabilir.
LEKE BASKI (AKUATİNTA)
Çukur baskı tekniğinde kullanılan
bir tonlama yöntemidir. Metal levhanın
yüzeyine toz reçine serpilir. Levhanın
alttan ısıtılmasıyla reçine eriyip yüzeye
yapışır. Beyaz kalacak yerler vernik ile
kapatılarak levha asit banyosuna sokulur.
Bu işlem açıktan koyuya diğer tonlamalar
için tekrarlanır. Daha sonra reçine artıkları
yüzeyden temizlenir. Desen tamamlandıktan
sonra yüzeye sürülüp oyulmuş alanlara
dolan baskı mürekkebi dikkatlice levhanın
yüzeyinden silinir. Mürekkep yalnızca
oyulmuş alan ve çizgilerde kalır. Baskı
sırasında levhaya yatırılan nemli kağıt çukur
yerlerde kalan mürekkebi emer.
William Hogart’ın 1697 tarihli gravürünün
1764 tarihli baskısı.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...118