5
“LİRİK İLETİ”
Sanatçı: İlker YARDIMCI
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitirdi. Aynı
üniversitede Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel
Anasanat Dalı’nda “Modern Heykelde Metal
Malzemelerin Yeri ve Anlatım Olanakları“ tez
başlığı ile yükseklisans, “Pekin Olimpiyatları
Kapsamında Bir Kamusal Alan Heykeli
Uygulaması, Prizmanın Telaşı” tez başlığı ile
sanatta yeterlik programlarını tamamladı.
2008 yılında Pekin Olimpiyat Oyunları
Uluslararası Kent Heykelleri Yarışması’nda
“Prizmanın Telaşı” isimli heykeli Pekin’e uygu-
lanmak üzere seçilen 26 uluslararası projeden
birisi oldu. Heykelleri özel kurumlar ve kolek-
siyonlarda yer almaktadır.
Unesco’ya bağlı UPSD (uluslar arası Plastik
Sanatlar Derneği”, ISAMA “International Soci-
ety Of arts, Mathematics And Architecture) ve
Türkiye Heykeltıraşlar Derneği üyesidir.
Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi,
Heykel Anasanat Dalı’nda Yardımcı Doçent
olarak görev yapmaktadır.
Dr. HİLMİ KUMCUOĞLU
(1927-2009) adına
ailesinin bağışlarıyla kazandırılmıştır.
Dr. Hilmi Kumcuoğlu: 1927’de Aydın’ın
Sultanhisar ilçesinde doğmuştur. 1953’te
İstanbul Tıp Fakültesi’ndenden mezun olmuş
1961 yılında İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde
dahiliye uzmanı olmuştur. Uzun yıllar İzmir
SSK Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
Başhekimlik (1981-92) yapmış, 1990’da “İzmir
Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi”ni kurmuştur.
1992’de yaş haddinden emekli olduktan sonra
2009 yılında ölümüne kadar Merkez Bankası
ve Gazeteciler Cemiyeti Kurum Doktorluğu
görevlerini sürdürmüştür. Bilim ve kitap
aşığı olarak yaşayan Hilmi Kumcuoğlu’nun
oluşturduğu kişisel kitaplığı Sultanhisar Fen
Lisesi’ne bağışlanmıştır. Müze bahçesinde
yer alan heykel, Dr. Kumcuoğlu adına ailesi
tarafından yapılan bağışla yaptırılmıştır.
Logo tasarımı:
MEHMET ASLAN
1945 yılında Eşme’de doğdu. Orta
öğrenimini Savaştepe İlköğretmen
Okulu’nda tamamlayıp Urfa ve
Siirt’te üç yıl ilkokul öğretmenliği yaptı.1967
yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’ne
girdi ve Mürşide İçmeli ’den grafik ve özgün baskı
dersleri aldı.
1970 yılında bu okulu bitirince Uşak İlköğretmen
Okulu’na atanıp dört yıl burada resim
öğretmenliği yaptı, 1974 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak Samsun
Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümüne grafik
öğretmeni olarak atandı. Burada beş yıl görevde
bulundu. Bu sürede karikatür çizip, animasyon
denemeleri, özgün baskılar yaptı.
1979 yılında kendi isteğiyle İzmir’e atandı.
Değişik eğitim kurumlarında resim–grafik dersleri
verdi. 1993 yılında emekli oldu. Çalışmalarını
kendi atölyesinde sürdürmektedir.
1985 yılından sonra çalışmalarını resim ve özgün
baskı üzerine yoğunlaştırarak karikatür yanında
satirik heykel çalışmaları da yapıp “şeyler” adıyla
sergi açtı.
Şimdiye dek otuz yedi kişisel sergi açtı. Bir çok
karma sergiye katıldı. Sanatçı, Karikatürcüler
Derneği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar
Derneği, Ankara Exlibris Derneği üyesidir.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...118