Baskı Teknikleri
58
“SCHROTSCHNITT”
15. yüzyılda kısa bir süre kullanılmış olan
bir yüksek baskı tekniğidir. Pirinç, bakır
gibi yumuşak bir metal ya da sert bir ağaca
uygulanan bu teknikte desen yüzeye çizildikten
sonra resimde basılmayacak alanlar ağaç baskıda
olduğu gibi kesilip atılmak yerine nokta uçlu bir
kakma kalemine vurularak çukurlaştırılır. Boya
sürüldükten sonra tahta baskıda olduğu gibi
yüksek yerler siyah çukur yerler beyaz kalır.
Kökeni altın ve gümüş atölyelerine giden
bu teknikte önceleri metal kullanılmış, ancak
resim basma ihtiyacı artınca kolay işlenebilir
ve ucuz olan ağaç kalıba geçilmiştir. En eski
örneği 1452 en yenisi 1470’lerin sonundan kalan
“Schrotschnitt” genellikle o dönemin kitap
sayfalarının kenar süslemelerinde kullanılmıştır.
Bu teknikle elde edilmiş kitap resimleri çok
enderdir.
AĞAÇ BASKI
Bir yüksek baskı tekniği olan ağaç baskı,
15. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu teknikte düz
bir tahta üzerine çizilen desenin basılmayacak
kısmı bıçaklar yardımıyla kesilerek atılır. Baskı
yapılırken kağıt, yalnızca oyulmamış yüksekte
kalan yerlerdeki mürekkebi alır. Kurşun harflerle
yapılan kitap baskısında olduğu gibi ağaç baskıda
da, kağıt üzerinde hafif bir ezilme izi görülür.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...118