Baskı Teknikleri
57
BASKI TEKNİKLERİ
Desen veya resmin metal, ahşap, taş,
muşamba veya başka bir malzeme üzerine
çizildikten sonra oluşturulan kalıp ile boya veya
mürekkep kullanarak, mekanik yöntemlerle
çoğaltılarak basılması işlemidir.
Sanatçının kendisi veya görevlendirdiği bir
usta tarafından sınırlı sayıda basılan özgün
baskılar, numaralanır ve sanatçı tarafından
imzalanır. En çok kullanılan özgün baskı teknikleri
şunlardır:
Çukur Baskılar:
Bakır gravür
Leke baskı (akuatint)
Ağaç gravür
Gravür
Çelik gravür
Yüksek Baskılar:
“Schrotschnitt”
Ağaç baskı
Linol baskı
Düz Baskılar:
Litografi (taş baskı)
Monoprint
Elek baskı:
Serigrafi
Baskı teknikleri yazı veya resimden oluşan
eserlerin çukur baskı, yüksek baskı, düz baskı
ve elek baskı gibi değişik yöntemler kullanılarak
hızlı bir şekilde kağıt veya başka bir malzeme
üzerine taşınarak çoğaltılması işlemidir.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...118