Matbaa
55
“Der Türken Kalender”
(Gutenberg’in 1455 yılı için Türk Takvimi) Köln, 1928.
Gutenberg’in 1454 yılında bastığı “1455 Yılı için Türk Takvimi”nin
elle dizilip ahşap el baskısında basılmış, elle işaretlenmiş tıpkıbasımı.
Baskıda kullanılan harfler Gutenberg’in tekniğiyle D. Stempel
firmasında dökülmüş, el yapımı kağıt F. W. Zanders firması
tarafından üretilmiştir.
Ortaçağ el yazmalarında, el yazmasını tamamlayan hattatın boş
bıraktığı paragraf başlarına, başlıklara, kelime aralarına elle,
genellikle kırmızı boyayla boyanan harf ve süslemeler yapılmaktaydı.
İnkunabeller döneminde basılan kitaplara da el ile yapılmış olan bu
süslemeler çok zahmetli ve pahalı olduğu için daha sonraları yerini
tamamıyla baskı tekniğine bırakmıştır. “Gutenberg’in 1455 yılı için
Türk Takvimi”ndeki yazılar üzerindeki el süslemeleri ve işaretler
aslına uygun olarak elle boyanmıştır.
Gerhard MERCATOR
“Atlas Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi Et
Fabricati Figura”
Mercator Atlas, 1595.
Berlin, Coron Verlag, 2006.
16. yüzyılın en önemli coğrafyacısı ve haritacısı olan Gerard
Mercator (Gerard de Kramer, 1512-1594) ATLAS adını verdiği bu
çalışmasıyla Ortaçağ’ın dünya anlayışını değiştiren çok önemli bir
kültür tarihi hizmetini gerçekleştirmiştir. Haritacılığa matematiksel
temel kazandırmış Mercator bakış açısı günümüzde hala tüm deniz
haritalarının temelini teşkil etmektedir. Aynı zamanda matematikçi,
düşünür, din alimi olan Mercator yaptığı harita ve dünya küreleriyle
ünü İslam dünyasına kadar yayılmış çok tanınmış bir alimdi.
DIOSCORIDES, “Der Wiener Dioskurides: Codex Medicus Greacus
(Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi)
Akademischer Druck und Verlaganstalt, 1999.
MS 512 yılında Bizans Prensesi Juliana Alicina’ya, yaptırdığı bir kilise
karşılığında Bizans halkı tarafından hediye olarak hazırlatılmış olup,
günümüze ulaşan en eski Dioskorides el yazmasıdır. MS 1.yüzyılda
yaşamış olan ünlü hekim, eczacı ve botanikçi Dioskorides’in şifalı
bitkiler kitabı içerdiği metinlerin yanı sıra aslına çok uygun 500
civarında botanik ve zooloji çizimleri içerir.
Kutsal Roma Germen İmparatoru’nun elçisi olarak 1554-1662
yılları arasında İstanbul’da bulunan Ogier Ghiselin de Busbecq
tarafından Kanuni Sultan Süleyman’ın doktoru Musa bin Hamon’un
varislerinden satın alınarak Viyana’ya getirilmiştir.
Yaşı, içerdiği bilgi ve sanat tarihi değeriyle günümüzde dünyanın en
değerli el yazmalarının başında gelmekte olup, UNESCO tarafından
“Memory of the World” listesine alınmıştır.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...118