4
Heykel formunu küreler ve bir küpün boşluktaki
kesişiminden almakta. Küreler, “Evrensel
Gerçekliği” ve küp bu gerçeklikte kategorik olarak
“İnsan Düşüncesi”ni vurgulamaktadır. Bu kesişimin
ortaya çıkardığı kütle, kağıt ve kitabı sembolize
eden metal yaprakların farklı noktalardan birleşimi
ile heykeli oluşturmaktadır.
Tasarım sürecinde ilk ivme, insanın bilgi birikimini
nesillere aktarması ve insanla paylaşması gerçeği
idi... İki boyuta sahip kağıdın farklı diller ve
sembollerle yansıttığı düşsel evrenin aktarımı,
belki de insan kültürünün en önemli özelliği...
Müze bu evrenin ögelerini sergileyen özel bir yapı.
Heykel müzenin yarattığı bütüne bu fikirlerle katıldı
ve nesiller arasındaki kültürel akışı, üçüncü boyutta
heykelin diliyle “LİRİK İLETİ” ismi ile vurgulamak
istedi.
Bu önemli kültürel yapıyı kentimize kazandıran ve
dolayısıyla İzmir’e yeni bir heykelin uygulanması
için olanak yaratan Sayın Rektör Prof. Dr. Candeğer
Yılmaz’a, Müze Koordinatörü Sayın Nedim
Sönmez’e, heykelin tasarım ve uygulama sürecindeki
desteklerinden ötürü Doç. Dr. Ragıp Kayar’a sonsuz
kişisel teşekkürlerimle…”
Yrd. Doç. İlker Yardımcı
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...118