Modern Kağıt Sanatı
39
MODERN KAĞIT SANATI
Yüzyıllar boyunca resim ve yazı malzemesi
olarak kullanılmış olan kağıt, 20. yüzyılın
başından itibaren sanatsal değeri giderek
artan bir sanat eserine dönüşmüştür.
Avrupa’da Picasso ve Braque gibi
sanatçılar eserlerinde duvar kağıdı ve
gazete parçalarını kullanarak kağıdı sanat
eserinin bir öğesi haline getirmişlerdir.
Kübistlerden sonra Dadaistler de kağıttan
kolajlar yaparak bu sanatın gelişimine
katkıda bulunmuşlardır.
20. yüzyılın ikinci yarısında Amerikalı
sanatçılar kağıt hamurunu henüz daha yaş
iken şekillendirerek sanat eseri haline
getirdikleri el yapımı kağıttan objelerle bu
sanata yeni bir boyut kazandırmışlardır.
Günümüzde “Paper Art” sanatsal el yapımı
kağıdın değerini ve sanatsal gücünü ortaya
koyarak bir eserin sadece renk ve biçimi ile
değil malzemesi ile de ön plana çıkabileceğini
göstermiştir. Birçok ülkeye yayılmış olan
kağıt sanatı bugün altın çağını yaşamakta ve
görsel sanatların kendi başına bağımsız bir
dalını oluşturmaktadır.
IAPMA (International Association of
Hand Paper Makers and Paper Artists) 1986
yılında Almanya’da kurulmuş olup bugün 40
ülkede 450 üyesi olan bir dernektir. Amacı
kağıt sanatının desteklenmesi, kağıt yapımı
üzerine görüş ve tekniklerin korunması ve bu
sanatın yaygınlaşmasıdır.
Gail Stiffe
Joanne B. Kaar
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...118