Dünya Renkli Kağıtları
31
Abdülhamit Emlak Tasarrufuna dair
senet, 1292 (1877), Defter-i Hakani
Müsteban Kütahya-Yemiş Bahçesi,
Ağıraslan Köyü
Osmanlı kafa koçanı (nüfus
cüzdanı); Ofluoğlu Şükriye Hanım,
doğ. 1307 (1892), doğum yeri: Rize
Osmanlı Bankası, ticari mektup.
Paris, Kasım 1880.
Ziraat Bankası makbuzu, 1927.
Türkiye Kızılay Cemiyeti 50 kuruşluk makbuzu
Tılsım
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...118