Kağıt Tarihi
üretebilmek için 2.33 m3 kabuğu soyulmuş odun, 10-
15 m3 temiz su ve 800-1500 kwh elektrik enerjisine
ihtiyaç vardır.
19. yüzyıla kadar 10 ila 15 işçinin kağıt
değirmeninde günde 15 saat çalışarak ürettiği kağıt
miktarı yıllık yaklaşık 13 ton iken, bugün bir kağıt
makinası 10 metre genişlikteki kağıttan dakikada
2000 metre, yılda 400 bin ton üretmektedir.
Türkler kağıt ihtiyacını önceleri Doğu’dan,
15. yüzyıldan itibaren Avrupa’dan ithal ederek
karşılamıştır.
1400 yılında Amasya’da, 1486 yılında Bursa’da
kağıt üretildiğine dair kayıt olsa da ilk kağıt
değirmeni 1744 yılında Yalova’da kuruldu. İlk Türk
matbaasının 1728 yılında İbrahim Müteferrika
tarafından kurulmasıyla ortaya çıkan kağıt
ihtiyacını karşılamak için kurulan bu değirmen ancak
birkaç yıl çalışabildi. 1804-1832 yılları arasında
İstanbul Beykoz’da bir kağıt değirmenin de varlığı
bilinmektedir. Ülkemizde uzun elekli kağıt üretimi
yapan ilk fabrika 1846 yılında İzmir Halkapınar’da
üretime geçmiş, bunu 1890 yılında İstanbul
Hamidiye’de kurulan fabrika izlemiş, ancak her iki
fabrika da uzun süre çalışamamıştır.
İlk modern kağıt fabrikamız 1936 yılında İzmit’te
Mehmet Ali Kağıtçı tarafından kurulan, yıllık 12
bin ton kapasiteli SEKA’nın (Selüloz ve Kağıt Genel
Müdürlüğü) Kağıt Fabrikası’dır.
Nicolas-Louis Robert tarafından yapılan ilk kağıt makinesi patenti.
Kaynak: Mehmet Ali Kağıtçı, “Kağıtçılık Tarihçesi”, 1936.
20
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...118