Kağıt Tarihi
çevirerek elekteki ıslak kağıt hamurunu keçe
üzerine yatırır, diğer bir çırak da elekten
gelen ıslak kağıt tabakasının üzerine yeni bir
keçe yerleştirir. Belli bir sayıya ulaşan keçe/
kağıt katmanı mengenede ezildikten sonra
kağıtlar keçelerden ayrılarak kurutmak için
asılır.
Filigran:
Kağıdın içinde bulunan, ışığa tutunca
görülen şekiller olup bize kağıdın hangi kağıt
değirmeninde ve kaç yılında yapıldığı bilgisini
verir. İlk filigran 1282 yılında İtalya’da
Bologna şehrinde kullanılmaya başlanmıştır.
Filigranlı elekte üretilen kağıt ışığa karşı
tutulduğunda, süzgeç üzerinde telin olduğu yer
daha aydınlık görülür.
Avrupa’da Osmanlı Devleti için kağıt üreten
değirmenler, Osmanlı için özel filigranlar
geliştirip kağıtlarda kullanmışlardır. Bunların
içinde alem, üç hilal veya taç ile birleştirilmiş
hilal bulunmaktadır.
Matbaanın Gutenberg tarafından
bulunmasıyla çok sayıda basılı eser için aşırı
kağıt ihtiyacı doğdu. Parşömene göre çok daha
ucuz ve hafif olan kağıdı üretmek için pek çok
ülkede kağıt değirmenleri kuruldu. Örneğin
Almanya’da 16. yüzyılın başında 60 olan kağıt
değirmeni sayısı 17. yüzyılın başında 200’e, 19.
yüzyılın başında 1000’e ulaştı.
Kağıt 19. yüzyılın başına kadar elekler
yardımıyla tabakalar halinde elle üretildi. İlk
kağıt makinesi patenti 1799 yılında Fransız
Nicolas-Louis Robert tarafından alındıktan
sonra kağıt fabrikaları kurulmaya başlandı.
Kağıt ve mukavva fabrikası sayısı 1900
yılında 5200 civarındaydı. Üretim aynı yıl 5
milyon ton, 1937’de 30 milyon ton, 1958’de 64
milyon tondu. Günümüzde ise yıllık yaklaşık
500 milyon tona ulaşmıştır.
Günümüzde kağıt üretiminin başlıca ham
maddesi odundan elde edilen milimetrik
boyuttaki liflerden oluşan kağıt hamuru
selülozdur. Selüloz değişik yöntemlerle elde
edilebilir. Örneğin mekanik yolla 1 ton selüloz
Baskıdan çıkan kağıtların asılarak kurutulması. (Kaynak: Denis Diderot,
A Diderot Pictorial Encyclopedia of Trades of Industry, 1763
1661 yılından bir kağıt değirmeni
19
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...118