Kağıt Tarihi
Avrupa’da ilk kağıt değirmeni 1144 yılında
İspanya’da Xativa şehrinde kuruldu.
Kağıt üretiminin Avrupa’ya yayılışı:
1268 İtalya
1326 Fransa
1390 Almanya
1411 İsviçre
1469 Avusturya
1494 İngiltere
1573 İsveç
1576 Rusya
1586 Hollanda
1744 Türkiye
Kağıt üretiminin Avrupa’ya geçişi bazı teknik
yenilikleri beraberinde getirdi. Kağıdın ham
malzemesi olan paçavra nehir kenarlarında kurulmuş
kağıt değirmeninde, su gücüyle hareket eden
tokmaklarla ezilmeye başlandı. Üretimde üzerine
filigran işlenmiş ince telden kağıt eleği kullanıldı
ve üretilen kağıtların yüzeyi hayvansal
malzemelerle hazırlanmış bir çözeltiye
daldırılarak tutkallandı.
Kağıt üretiminde 19. yüzyıla kadar genellikle
eski giysi ve paçavralar kullanılmıştır. Kadın
işçilerin çalıştığı atölyelerde paçavralar önce
dokumasına göre ayrılıp düğmeleri kesildikten
sonra kireçli sularda çürümeye yatırılır. Daha
sonra 36 saat boyu lif haline dönüşünceye
kadar tokmaklarla dövülür, dövülme anında
ezilen paçavraya devamlı eklenen temiz su
ile liflerin beyazlaşması sağlanır. Önceleri
elle yapılan paçavra parçalama işi 18. yüzyılın
başından itibaren mekanik olarak yapılmaya
başlanmıştır.
Kağıt milimetrik boyuttaki bitkisel liflerin
keçeleşmesi ile oluşur. Kağıt üretiminin en
önemli aleti içinde tel süzgeci olan tahta
çerçeveli elektir.
Kağıt ustası önündeki havuzda bulunan lifli
çözeltiye eleğini daldırıp çıkardıktan sonra
süzülmesi için kenara koyar, çırak eleği ters
1689 yılından bir kağıt atölyesi
Paçavra temizleyen kadınlar, 18. yüzyıl.
18
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...118