Kağıt Tarihi
NEPAL’DE GELENEKSEL KAĞIT ÜRETİMİ
Kağıt yapımı Çin’de başladıktan sonra
teknik İpek Yolu veya diğer yollarla Asya’nın
çölleri üzerinden Batı’ya doğru ilerlemeye
başladı. Yaklaşık 300 yılında Turfan, Kaşgar
ve Yerkent şehirlerinde kağıt yapılmaktaydı.
8. yüzyıldan itibaren Nepal’de başlayan kağıt
yapımı 1000 yıl boyunca çoğu Tibet’teki 2500
manastıra kağıt satışı yapan küçük atölyelerle
20. yüzyılın ortalarına kadar varlığını
sürdürebilmiş, ancak bu atölyelerin bir kısmı
günümüze kadar gelebilmiştir.
1-9 numaralı resimler Berlin “Museum
für Verkehr ve Technik” uzmanlarından Dr.
Claus-Ullrich Simon’un 1980’lerde Nepal’e
yaptığı araştırma gezisi sırasında çekilmiş
olup geleneksel Nepal kağıt üretim tekniğini
göstermektedir.
Resim 1- Nepal defnesi (Lat. Daphne
Papyracea) dalları kesildikten sonra kabuğu
soyulur.
Resim 2- Soyulmuş ve temizlenmiş ağaç
kabukları.
Resim 3- Ağaç kabukları suda
yumuşatıldıktan sonra içine doğal sodyum
karbonat katılıp kaynamaya bırakılır.
Resim 4- Kaynatılıp suda bırakılan ağaç
kabukları tokmaklarla saatlerce dövülür.
Resim 5- Dövülmüş hamur suya yatırılır,
yayık benzeri ahşap bir kovada ezilerek
bitkisel liflerden oluşmuş bir çözelti haline
getirilir.
Resim 6- Hazırlanan çözelti yatırılan bir tel
eleğin üzerine dökülür.
Resim 7- Üzerine tekrar temiz su
dökülerek elek yüzeyindeki bitki liflerinin eşit
bir şekilde yüzeye yayılması sağlanır.
Resim 8- Kağıt elekleri güneşte kurumaya
bırakılır. Kağıt kururken yüzeydeki
düzensizlikler elle giderilmeye çalışılır.
Resim 9- Bir günlük çalışmanın sonucu.
1
5
3
7
2
6
4
8
9
© Dr. Claus-Ullrich Simon / Berlin
17
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...118