Kağıt Tarihi
El yapımı kağıt obje.
Harita: Armin Renker, “Das Buch Von Papier”, 1951
16
Kağıt:
Kağıdın tam olarak nerede ve kim
tarafından bulunduğu kesin olarak bilinmemekle
birlikte, MS 105 yılında Çin sarayında görevli Tsai
Lun, kağıdı bulan kişi olarak kabul edilmektedir.
Tsai Lun dut ağacı kabuğu, kenevir, paçavra ve
eski balık ağlarını döverek hazırladığı sulu bir
çözeltiyi bir eleğe dökmüş, suyun akıp gitmesiyle
kalan lifli ince tabayı kurutarak kağıdı elde
etmiştir. Bunlara 11. yüzyılda bambu, 14. yüzyılda
pirinç sapı ham madde olarak eklenmiştir.
Kağıt yapımı 600 yılında Kore’ye, 610
yılında Japonya’ya geçmiş, 751 yılında ise
Semerkand’daki ilk kağıt değirmeniyle Batıya
doğru yol almaya başlamıştır. Bez parçaları, keten
ve kenevir Arap dünyasında kağıt üretiminin ham
maddesi oldu.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...118