Sanatçı Kitapları
101
Rolf LOCK
“Bertolt Brecht – Tierverse”
1995.
Alman sanatçı Rolf Lock’un
sekiz kanatlı akordiyon kitabı.
Muhtemelen tek örnek! Cilt bezi,
mukavva ve renkli kadife dokulu
kağıt kullanarak yapılmıştır.
Başlıktaki harfler tek tek kesilerek
yapıştırılmış, sayfa tasarımı
kesilmiş harfler ve resimlerle kolaj
tekniğinde oluşturulmuştur.
SANATÇI KİTAPLARI
Sanatçı kitapları, kitabın sanat objesi olarak
ele alındığı ve çoğu zaman sanatçı tarafından
yazılan, resimlenen, basılan, ciltlenen ve
imzalanarak sınırlı sayıda yayımlanan özgün
çalışmalardır.
İçerikten ziyade görselliğin ön plana çıktığı
bu kitaplar bazen bir metne bile yer vermeyip
izleyicileri deneysel yaklaşımlara ve farklı
düşüncelere hoşgörüye davet eder. İçerikte
kullanılan dil ön plana çıkmadan her kültür ve
dildeki insana seslenirler.
Kitabın deneysel sanat objesi olarak ele
alınmaya başlandığı 1920’lerde Dadaizm ve
Bauhaus dönemi sanatçıları kitabı bir ifade
ve iletişim aracı olarak gördüler. 1960’lardan
itibaren tekrar sanatçıların ilgi alanına
giren sanatçı kitapları, kolaj, akordiyon cilt,
rulo, broşür veya kitap kasedi içinde, çok
farklı malzemeyle üretilmekte ve çok özgün
çalışmalar ortaya çıkmaktadır.
Kitapçı raflarında yer almaya başlayan
bu kitaplar çoğu zaman düzenli yapılan özel
fuarlarla veya doğrudan sanatçı portföyü
üzerinden kitapseverlere ulaşırlar.
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...118