9
Üniversite, bilginin üretimi ve bilgi ve deneyimin
toplum yaşamına kazandırılması süreçlerini kapsayan
bilimsel-sosyal-kültürel faaliyetlerin hem fiziksel
hem de düşünsel çatısı niteliğindedir.
Ege Üniversitesi, kurulduğu 1955 yılından bu yana,
bilgi ve birikimini değişik başlıklar altında toplumla
paylaşmaktadır. Bu paylaşımda, üniversitenin
bilimsel faaliyetlerinin ve eğitimin tamamlayıcısı
olarak müze, koleksiyon ve kalıcı sergiler kurmayı benimsemiş, bu konuya
özel önem vermiştir. Ancak, müzelerin sadece değerli eserlerin sunulduğu
özel mekanlar olması dışında işlevleri olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden,
müzelerimizde yenileşme ve değişime özen göstererek ilgiyi artırmayı ve
eğitsel boyutu öne çıkarmayı ilke edindik.
Bu nedenle Üniversitemizin yüklendiği toplumsal sorumlulukların önemli
bir parçası olan “müze, koleksiyon ve kalıcı sergiler” eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetleri çerçevesinde topluma sunulmakta ve bilgilenme
olanağı haline dönüştürülmektedir.
Eski bir Levanten yapısı olan Ballian Köşkü bu amaçla, yaklaşık bir yıldır
büyükemeklerledevamedençalışmalarsonucundahazırlanmıştır. Yenilenmiş
biçimiyle Ballian Köşkü, müze, koleksiyon ve daimi sergi yelpazemize çok
değerli bir müze daha kazandırmamıza aracılık etmektedir.
Birçok alanda ilkleri gerçekleştirmiş olan üniversitemiz, Türkiye’de bir
ilk, dünyada benzerleri az olan önemli bir müzeyi ülkemize kazandırmış
bulunmaktadır.
Milattan önce 3500’lerde papirüsün kullanımıyla başladığı kabul edilen
kağıt tarihi; giderek, kağıtların ciltlenerek bir arada tutulması ile ortaya
çıkan kitabın tarihi, insanlığın bugün ulaştığı uygarlık aşamasının büyülü,
ışıklı yolu gibidir.
Kağıt ve Kitap Sanatları Müzemizle, uygarlık tarihinin bu büyülü yolunda
yapılacak bir yolculuğun ana hatlarını sunmak, bu yolculuğa rehber olmak
gayemizi gerçekleştirmekteyiz.
Bu müze büyük bir işbirliği örneğidir. Katkıda bulunmuş olan kişi, kurum,
kuruluş ve sanatçılara içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Müzenin kuruluşunu baştan sona planlayan ve gerçekleştiren Nedim
Sönmez ve yardımcılarına ayrıcalıklı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü
müze kurmak ve yaşayan bir müze olarak sürdürebilmek çok önemli bir
iş ve sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmede katkıları çok büyük
oldu. Yararlı olması en büyük dileğimdir.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...118