1
foto!ra"arla ege üniversitesi 2008 - 2012
Sayın Ö!retimÜyesi
Bu eser, Üniversitemizin 2008 - 2012 yıllarını belgelemektedir.
TümEge Üniversitesi Ailesinin birikiminin, deneyiminin ve
toplumsal sorumluluk anlayı"ının bugüne hatta gelece!e yansımasıdır.
Sizinle payla"maktan ve de!erlendirmelerinize sunmaktan
mutluluk duyuyorum.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Cande!er YILMAZ
Nisan 2012
Ege Üniversitesi Rektörü
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...335