VIII
Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de ve Dünyada İlkleri
Komisyon 1,5 yıllık bir çalışma sonunda “
Kuruluşunun Elli Beşinci Yılında Ege Üniversitesi,
19
55
+
55
” adlı 923 sayfalık kitabı 28 Nisan 2010 Çarşamba günü tamamladı. Bu iki kitapta
Ege
Üniversitesinin Türkiye’de ve dünyada öncülük ettiği konular
ın listesi de yer alıyordu.
Rektörümüz, anılan komisyonu 5 Kasım 2010 Cuma günü topladı. Rektör, daha kapsamlı bir
inceleme yaparak Ege Üniversitesinin Türkiye’de ve dünyada ilk kez gerçekleştirdiği öğretim
birimlerini, araştırma laboratuvarlarını, bilimsel buluş ve uygulamaları, düzenlenen bilimsel ve
akademik toplantıları, alınan patentleri, .., kapsayan yeni bir kitap hazırlamalarını istedi. Yaklaşık bir
yıllık çalışma sonunda şimdi elinizde bulunan bu kitap oluştu.
Ege Üniversitesi A Takımı ile Kitap Hazırlama Komisyonu üyeleri;
Ege Üniversitesi Konuk Evi Bahçesinde: Kurul İşleri
Şubesi Müdürü Birol AKŞİT, Genel Sekreter Prof. Dr. Bülent ÖZKAN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla SİLKÜ, Rektör Prof. Dr.
Candeğer YILMAZ, Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN ve Prof. Dr. İsmet ERTAŞ (21 Mayıs 2010 Cuma)
BU KİTAP NASIL HAZIRLANDI?
Kitap hazırlama görevini üstlenen komisyon, kitabın yapısı, ana bölümleri ve alt bölümleri, bu
bölümlerde yer alacak İLKLER’in hangi bilgileri içereceği hakkında bir rapor hazırlayıp Rektör Sayın
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ’ın onayına sundu. Onay aldıktan sonra gerekli bilgileri toplamak amacı
ile fakültelere, enstitülere, yüksek okullara ve araştırma-uygulama merkezlerine aşağıdaki “
Bilgi
İsteme Formu
”nu Rektörün ön yazısı ekinde gönderdi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...311