Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de ve Dünyada İlkleri
VII
YAZARLARIN ÖNSÖZÜ
BU KİTAP HAKKINDA
Ege Üniversitesinin 7. Rektörü Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN, Fen Fakültesinin 8. Dekanı Prof. Dr.
İsmet ERTAŞ ve Rektörlük Kurul İşleri Müdürü Birol AKŞİT’ten oluşan bir komisyon; iki yıllık çalışma
sonunda “
Kuruluşundan Günümüze Ege Üniversitesi, 1955 – 2005
” adlı 1265 sayfalık kitabı 17
Mayıs 2005 tarihinde tamamlamıştı. Ege Üniversitesinin ilk 50 yıllık tarihini, bu tarihi yapanlarını,
Üniversitenin gelişimini ve ürettiği akademik hizmetleri kapsayan bu kitap; niteliği bakımından
Türkiye üniversiteleri arasında bir ilk idi
. Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,
Ege Üniversitesinin 55. Doğum Günü için de bir kitap hazırlanması görevini 13 Nisan 2009 Pazartesi
günü aynı komisyona verdi.
Ege Üniversitesi Röktörü bu kitabı hazırlayan komisyon üyeleriyle:
Kurul İşleri Müdürü Birol AKŞİT, Prof. Dr. İsmet ERTAŞ, Rektör Prof. Dr. Candeğer YILMAZ ve
Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN (30.12.2009)
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...311