Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de ve Dünyada İlkleri
V
SUNUŞ
ge Üniversitesi; Ege Bölgesi’nin ilk, Türkiye’nin dördüncü sırada kurulan
üniversitesi olarak, kurulduğu 1955 yılından günümüze Türkiye yükseköğretim
hayatının önemli tanıklarından birisidir. Üniversite tanımı doğrultusunda ve yeni yenilikçi
hedefler koyarak yoluna devam ederken “birikim ve deneyimlerini bıkmadan yılmadan ve
yorulmadan harekete geçirmek” ilkesini benimsemiştir.
Üniversiteler, bilginin üretildiği, yaşama geçirildiği, toplumun beklentileri doğrul-
tusunda güncellendiği süreçleri kapsayan bilimsel evrenin hem fiziksel hem de düşünsel
çatısı niteliğindedir.
Evrensel ölçütlerin ve değerlerin esas alındığı zorlu gelişim sürecinde Ege Üniversitesi,
bugün birçoğu hayatta olmayan değerli akademisyen ve bilim insanlarının gayretleriyle
bir yandan eğitim-öğretim, bilim ve araştırma evrenine katkılar yaparken, diğer yandan
kurumsallaşmasını sürdürmüş olgunluk aşamasına gelmiştir.
Bilim; günümüzde durmaksızın hız kazanan buluşlar ve teknolojik gelişmelerle
yoğun ve karmaşık bir süreçten geçmektedir. Son birkaç on yılda biriken bilimsel bilgi, tüm
insanlık tarihinde üretilenden daha fazla olmuştur. İletişim ve bilişim teknolojisi toplumu
hızlıca bilgi temelli ekonomi doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu durum üniversitelerin
görev ve sorumluluklarına yeni boyutlar getirmektedir.
Ege Üniversitesi Senatosu “söz uçar, yazı kalır” düşüncesiyle geçmişiyle ilgili
öyküsünü belgelemek kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda, 55 yıllık öyküsünü anlatan
“Kuruluşundan Günümüze Ege Üniversitesi, 1955-2010” adlı 3 ciltlik bir eser, “emekli
değil, emeğinden yararlanılan” emekli öğretim üyelerimiz ve emekli bürokratımızın
gayretleriyle hazırlanmıştır. Bu eserlere, aynı düşünce doğrultusunda “Ege Üniversitesinin
Müzeleri Koleksiyonları Sürekli Sergileri-2011” kitabı eklenmiştir.
Ege Üniversitesinin 57 yıllık öyküsünde öne çıkan önemli özelliklerden birisi
“İLKLERİ” dir. “Ege Üniversitesi’nin Türkiye ve Dünyadaki İLKLERİ”nin belge niteliğinde
derlenmesi bu nedenle çok önemlidir.
Ege Üniversitesi’nin Türkiye ve Dünyadaki İlkleri Kitabı, daha öncekilerde olduğu gibi
emekli Rektörlerimizden Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Fen Fakültesi emekli Dekanlarımızdan
Prof. Dr. İsmet Ertaş ve emekli bürokratlarımızdan Birol Akşit tarafından hazırlanmıştır.
Değerli ve titiz çalışmalarıyla kitabı hazırlayan hocalarımız, ilklerin tarihi, resimleri ve
belgelenmelerini çok yoğun ve dikkatli bir çalışmayla bir yıl gibi bir sürede
gerçekleştirmişlerdir. Fotoğraf, belge, bilgi konusunda eski yıllardaki eksiklikler nedeniyle
hayli sıkıntılı bir süreç yaşanmıştır. Belge eksiklikleri nedeniyle kitaba konamayan pek
çok ilk söz konusudur. Ortaya konan bu eser, tüm kısıtlarına rağmen, Türkiye
Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Tarihi bakımından çok önemli bir belge niteliğindedir. Canlı
olarak “iki hoca ve tek gözlü bir kedi” ile kurulan bir üniversite, başarıya kilitlenmiş azimli
kurucuları ve onların arkasından gelenleriyle bugün her yönden ön sıralarda anılan dev
bir üniversiteye dönüşmüştür.
E
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...311