292
Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de ve Dünyada İlkleri
I. Uluslararası deri mühendisliği sempozyumu, 232
I. Uluslararası spor ekonomisi ve yönetimi kongresi, 238, 239
1. Uluslararası su ürünleri işleme teknolojisi kongresi, 237
2. Uluslararası izmir havacılık ve uzay offset konferansı, 247
8. Uluslararası parazitoloji kongresi, 215
Uluslararası Anadolu Demir Çağları sempozyumu, 234
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü tarafından açılan lisansüstü
öğretim programları, 27
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, 12, 27
Uluslararası duygusal zeka ve iletişim: profesyonel yaşamda
mükemmellik vizyonu sempozyumu, 237
Uluslararası elektron mikroskop sempozyomu, 213
Uluslararası iktisat öğrencileri kongresi, 238
Uluslararası İzmir tekstil ve hazır giyim sempozyumu, 230
Uluslararası katılımlı I. Ege analitik kimya günleri, 228
Uluslararası katılımlı I. Ege fizikokimya günleri, 228
Uluslararası katılımlı QF-PCR workshop, 217
Uluslararası kültür incelemeleri sempozyumu, 235
Uluslararası Pediatrik Nöroşirurji Derneğinin 28 İnci bilimsel
toplantısı, 216
Uluslararası spinal cerrahi kadavra kursu, 217
Uluslararası standartlara uygun bir Türkçe yakın okuma eşeli, 88
Uluslararası tıbbi bitkiler kollogiumu, 219
Uluslararası transplantasyona köprüleme operasyonu, 90
Uluslararası Türk Dünyası kültür kongresi, 240
UNESCO Hirayama Silk Roads” projesi, 266
Uşak – Karabeyli Memeli faunası fosil yeri, 205
Utar, 187
UV Ceti türü yıldızların flare sınıflamaları için yeni bir yöntem, 129
Uygulamalı kazı dersi, 259
Uygulamalı Moleküler Genetik Laboratuvarı, 48
Uzaktan algılama tekniği ile pamuk ürün rekoltesinin belirlenmesi,
110
Uzaktan gözlem, 124
Uzun süreli 3. jenerasyon aksiyel flow intrakorporal ventrikül destek
cihazı implantasyonu sonrası kalp transplantasyonu, 94
Uzun süreli 3. jenerasyon centrifugal ventrikül destek cihazı
implantasyonu, 95
Üniversiteler çevre merkezleri toplantısı, 250
Üniversiteler Tekstil Birliği, 267
Üniversiteler Tekstil Birliği) dünya tekstil konferansı”, 250
Üroloji Anabilim Dalı, 73
Üroloji Kliniği, 70
V
V1123 Tauri’nin ilk yer konuşlu ışıkölçümü, 124
V471 Tauri örten çiftinin uzun zaman aralığındaki fotometrik
gözlemlerini temel alan yeni bulgular, 123
Vajinal yoldan mültiflament çelik sütür kullanarak ameliyat, 69
Vasküler beyin cerrahisi alt uzmanlık eğitim programı, 17
Vektörkardiyografi, 40
VIII. Avrupa entomoloji kongresi, 220
Vibriovac aşısının üretimi, 210
Vilnius fotometresi, 53
Viral hemorajik septisemi virusu, 56, 173
Viral hepatit B serolojik tanı yöntemleri, 74
Viral Hepatit Referans Lâboratuvarı, 255
Volum yükünün belirlenmesi amacıyla ekokardiyografi ile vena
cava index (VCI) ölçüm yöntemi, 75
Vurmalı çalgılarda kullanılan doğal derilerin ses özelliklerinin
araştırılması, 187
Y
Yacoub operasyonu ile supravalvüler aort stenozunun tamiri, 83
Yağ bitkileri ve ıslahı kitabı, 260
Yakala-tekrar yakala yöntemleri ve bunların tıp ve yaşam
bilimlerinde kullanımı konulu yaz okulu, 218
Yakın çift sistemlerin evrimi, 124
1. Yapı işletmesi kongresi, 231
Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, 9
Yazılım mühendisliği sempozyumu, 231
Yem Bitkileri kitabı (Boecker 1962), 260
Yeni bir glikozit spinonin’ nin ononis spinosa subsp. leiosperma’
dan Eldesi, 119
Yeni nesil total yapay kalp implantasyonu, 95
Yenilik Aktarım Merkezi Ağları, 268
Yenilik Aktarım Merkezi-IRC-EGE (Innovatıon Relay Center, 65
Yer fıstığında hasat mekanizasyonu, 102
Yerel Hayvan Deneyleri Etik Kurulu, 266
Yersiniavac, 170
Yersiniovac ve kok Vvibriovac aşılarının üretimi, 170, 210
Yersinioz balık hastalığından korunmada aşı uygulamaları, 170
Yersiniozis ve vibriozise karşı aşı, 170
Yeşilova Höyüğü, 168, 169
Yeşilova Höyüğünde zaman yolculuğu projesi, 168
Yetiştiricilik Bölümü, 169, 170, 172, 173, 179
Yoğunlaştırılmış güneş ışınımlı fotosentez – fotodegradasyon
araştırmaları, 180
Yörük gruplarının ve yörük grubu belli olmayan yerlerde yöresel
halıların araştırılması ve incelenmesini, 160
Yutma araştırma grubu, 74
Yutma sensörü, 74
Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknisyeni Okulu, 6
Yüksek Hemşirelik Okulu, 6
Yüksekokullarda açılan öğretim programları, 28
Yüzyıllık tecrübe; toxoplasma gondii uluslararası katılımlı
sempozyum ve workshop, 218
Z
Zaman Yolculuğu – Time Travel etkinliği, 246
Zeytin ağaç sayılarının ve her bir ağaç için koordinatlarının
(envanter) belirlenmesinde uydu görüntüleri, 115
Zeytinyağı tesisleri atık suyunun merkezi arıtılması ve
değerlendirilmesi, 209
Ziraat Fakültesi Tarım Topluluğu, 221
Ziraat Fakültesinde alınan patentler ve tesciller, 207
Ziraat Fakültesinde Türkiye’de İlk kez kurulan araştırma ve
uygulama birimleri, 47
Ziraat Fakültesinde Türkiye’de ilk kez kurulan öğretim birimleri, 19
Ziraat Fakültesinde Türkiye’de ilk kez yapılan toplantılar, 219
Ziraat Fakültesinin bilimsel buluş ve uygulamalarda öncülükleri,
96
Zirai Zooloji Kürsüsü, 262
Zooloji Anabilim Dalı, 56, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 154
Zooloji Koleksiyonu, 49, 50
1...,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310 311