II
Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de ve Dünyada İlkleri
EGE ÜNİVERSİTESİ’NİN TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İLKLERİ
Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN, Prof. Dr. İsmet ERTAŞ, Birol AKŞİT
Mart, 2012
ISBN: 978-975-483-933-3
Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 14.02.2012 tarih ve 4/14 sayılı kararı ile basılmıştır.
© Bu kitabın tüm yayın hakları Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir. Kitabın tamamı ya da hiçbir
bölümü Ege Üniversitesi Rektörünün önceden yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da
diğer yollarla kaydedilemez, basılamaz, çoğaltılamaz. Ancak kaynak olarak gösterilebilir.
Sayfa Düzenleme
Ege Üniversitesi Basımevi Bilgi İşlemci Meliha UNUTMAZ
Kapak Düzenleme
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalı’ndan
Dr. Serdar Gökhan ŞENOL ve Beril ŞENOL
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 18679
Basım Yeri
Ege Üniversitesi Basımevi
Bornova, İzmir
Tel: 0232 388 10 22
e-mail:
Baskı Tarihi
Mart 2012
Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de ve Dünyada İlkleri / Hakkı Bilgehan, İsmet Ertaş, Birol Akşit. -
İzmir: Ege Üniversitesi, 2012. XVIII, 292 s.: 21 x 29,7 cm.
ISBN: 978-975-483-933-3
Ege Üniversitesi Yayınları Rektörlük Yayın No: 7
I. Üniversiteler II. Ertaş, İsmet III. Akşit, Birol.
378.155 - dc20 Dewey
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...311