X
Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de ve Dünyada İlkleri
Yazı EKİ
NOT:
Kuruluşunuzdan bildirilmesi beklenen öncülükler 6 ana başlık altında aşağıda
belirtilmiştir. Üniversitemizin 50. Yıl ve 55. Yıl kitaplarında yer alan ilkleriniz ilgili başlık altında
sıralanmıştır. Bunlarda hata varsa düzeltiniz ve burada yer almamış olan ilklerinizi de ekleyerek
her ilk için ilgili başlık altında istenilen bilgileri veriniz.
I-Öğretim Birimlerinin Kuruluşunda Öncülükler
Üniversitemizin 50. yıl ve 55. yıl kitaplarının hazırlanması sırasında Kuruluşunuz tarafından
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen öğretim birimleri ve öğretim programları aşağıda belirtilmiştir.
Bu listede hata varsa düzeltiniz. Listede yer almayan ilkleriniz de olabilir. Listede yer alan ve
almayan ilkleriniz hakkında şu bilgileri ve varsa konuya ilişkin fotoğrafları, bilgisayar CD’si ile
birlikte Rektörlük Kurul İşleri Müdürlüğüne gönderiniz:
- Bu ilk, kim veya kimlerin önderliğinde hangi tarihte (
gün/ay/yıl
olarak) uygulanmaya
başlamıştır?
- Bu ilkin amacı nedir, nasıl bir gelişme göstermiştir ve bugünkü durumu nedir?
- Kuruluşunuzdan sonra bu ilki başka üniversiteler örnek alarak uygulamışlar mıdır?
- Bu ilkin önderlerinin fotoğraflarını, altına kişi adlarını ve çekiliş tarihlerini de yazarak,
gönderiniz.
Kuruluşunuzun Bu Konuda Bilinen İlkler Listesi
…………………………………………………………………………………………………
II- AraştırmaMerkezleri ve Laboratuvarlarının Kuruluşunda Öncülükler
Üniversitemizin 50. yıl ve 55. yıl kitaplarının hazırlanması sırasında Kuruluşunuz tarafından
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen araştırma biriminiz aşağıda belirtilmiştir. Listede yer alan ve
almayan ilkleriniz hakkında şu bilgileri ve varsa konuya ilişkin fotoğrafları, bilgisayar CD’si ile
birlikte Rektörlük Kurul İşleri Müdürlüğüne gönderiniz.
- Bu ilk, kim veya kimlerin önderliğinde hangi tarihte (
gün/ay/yıl
olarak)
gerçekleştirilmiştir?
- Bu ilkin amacı ve işlevi nedir, nasıl bir gelişme göstermiştir ve bugünkü durumu nedir?
- Kuruluşunuzdan sonra bu ilki başka üniversiteler örnek alarak uygulamışlar mıdır?
- Bu ilkin önderlerinin fotoğraflarını, altına kişi adlarını ve çekiliş tarihlerini de yazarak,
gönderiniz.
Kuruluşunuzun Bilinen İlkleri
…………………………………………………………………………………………………
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...311