Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de ve Dünyada İlkleri
IX
Bilgi İsteme Formu Örneği
……………………...DEKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE
Konu: “
Ege Üniversitesinin İlkleri” kitabı
Rektörlüğümüz, Ege Üniversitesinin 2011 yılına kadar
Türkiye’de ve dünyada ilk kez
gerçekleştirdiği
önemli
bilimsel buluşları, patentleri, açtığı öğretim birimlerini (fakülte, enstitü,
bölüm, anabilim dalı, öğretim programları), araştırma birimlerini (araştırma merkezleri ve
araştırma laboratuvarları), ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları (bilimsel kongre ve
sempozyumları); “
Ege Üniversitesinin İlkleri
” adlı bir kitapta toplamaya karar vermiştir. Bu
kitabın hazırlanması için 7. Rektörümüz emekli Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN, Fen Fakültesinin 8.
dekanı emekli Prof. Dr. İsmet ERTAŞ ve Kurul İşleri Şube Müdürümüz Birol AKŞİT
görevlendirilmiş bulunmaktadır.
Kuruluşundan Günümüze Ege Üniversitesi, 1955 – 2005
” adlı kitabın 67 – 71. sayfalarında,
Kuruluşunun Elli Beşinci Yılında Ege Üniversitesi, 19 55 + 55
” adlı kitabın ise 30 – 34. sayfalarında
yer alan
“Ege Üniversitesinin Türkiye’de ve Dünyada Öncü Olduğu Konular”
başlığı altında
Kuruluşunuzun gerçekleştirdiği bilinen İLKLER; 6 başlık altında sıralanarak bu yazımız ekinde
belirtilmiştir. Gerek bu ilkleriniz ve gerekse bu listede yer almamış olan ilkleriniz için her kısmın
başında belirtilen bilgileri, varsa konuya ilişkin fotoğrafları, bilgisayar CD’si ile birlikte, en geç
1 Şubat 2011 günü akşamına kadar Rektörlüğümüzün Kurul İşleri Müdürlüğüne iletmenizi rica
eder, bu konuda göstereceğiniz emek ve özen için şimdiden teşekkür ederim.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
REKTÖR
ÖNEMLİ NOT:
1- Hazırlanan metinlerde kuruluşunuz dışında anlaşılamayan kısaltmalar yapılmamalıdır.
2-
Kişi adlarında kısaltma yapılmamalı ve kişilerin ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
3- Gönderilecek fotoğraflarda fotoğraf altına konusu, çekiliş tarihi ve fotoğrafta yer alan
kişilerin soldan sağa doğru adları mutlaka yazılmış olmalıdır.
4-
Akademik birimlerinizden alınan bilgilerin Kuruluşunuz yayın alt komitesi tarafından
düzenlenerek Rektörlüğümüze gönderilmesi uygun olacaktır.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...311